Edge Computing behandler IoT-data lokalt og sammenkobler med skyen

Begrepet Edge Computing er knyttet til behandling av IoT-data lokalt hvor data blir samlet inn, og kanskje brukt for noe viktig som for eksempel å slå av en maskin eller ta betalt selv uten nettilgang. Basefarm hjelper deg med et fornuftig oppsett som kan sikre verdier, inntekter og mot unødvendige skykostnader.