Disse fem datatrendene bør du holde øye med

Big er ikke lenger nok, det må være «huge». For å holde styr på den stadig økende flommen av data, er det nødvendig med nye og virkelig store dataprogrammer. Det gjelder å ha de kommende trendene og mulighetene på skjermen allerede nå og føye dem inn i en bærekraftig bedriftsstrategi. Vi har oppsummert den viktigste utviklingen i datatrendene.