Digital samhandling som drivkraft for økt medarbeiderengasjement: tre trinn for å lykkes

Å rekruttere og holde på dyktige medarbeiderne er en evig utfordring for mange bedrifter. Etter hvert som stadig flere virksomheter innfører nye arbeidsmodeller, vil de som ikke tar digital samhandling på alvor, få problemer med å holde på de lyseste hodene. Samtidig har det blitt vanskeligere enn noensinne å rekruttere nye medarbeidere.