DERFOR ER DATAVITENSKAP VIKTIG FOR SAMTLIGE MEDARBEIDERE

I mange selskaper er innsikten i datavitenskap («data science») begrenset til en liten håndfull personer, bedriftens data scientists. Men ved å dele kunnskapen sin med andre avdelinger, om enn på et grunnleggende nivå, kan disse ekspertene hjelpe de andre avdelingene med å fremtidssikre en rekke arbeidsprosesser.