Datakvalitet, kunstig intelligens og hvordan etikk kan bli et konkurransefortrinn

Av Jon Evans, Big Data, 13. oktober 2021  

«Akkurat som alle andre verktøy kan kunstig intelligens misbrukes. Kunstig intelligens, også kjent som AI, har ingen onde hensikter, det er vi mennesker som bruker det uklokt. Å hevde at verktøyene er i ferd med å ta over, blir dermed en feilslutning. Det som imidlertid er sant, er at kunstig intelligens kan programmeres til å handle på en lite hensiktsmessig måte. Men hvordan kan vi hindre at algoritmene som vi har så store forhåpninger til, får en bias, enten bevisst eller ubevisst?», spør Luc Julia, som er teknologidirektør i Samsung Electronics og en av opphavsmennene bak Siri.