Data Mesh: en ny tilnærming til organisering av data

13. desember 2021, Georg Röschbig data

Dagens bedriftsledere har innsett hvor viktig data er for å oppnå resultater, og ønsker derfor å flytte dem fra periferien og inn i sentrale forretningsfunksjoner. Dette kan imidlertid være svært komplisert og vanskelig å håndtere i praksis. Med det nye konseptet kalt «data mesh» tar vi tak i problemet og desentraliserer dataene, slik at brukerne kan få størst mulig utbytte av dem.