Containere gjør det enklere å kjøre kode i mange forskjellige miljøer

En IT-container inneholder det som trengs av programkode, verktøy, bibliotek og konfigurasjonsfiler for å utføre en oppgave. Det gjør det enklere å kjøre kode i mange ulike miljøer. Derfor er containere godt egnet for DevOps-metodikk.