Bruk innovasjon til å endre forretningsmodellen for å redusere risiko

Skyen er avgjørende for nyskapning for virksomheter som ønsker å styrke forretningen og lete etter nye vekstmuligheter.