Administrasjon av skyautomatisering og -organisering

Multiskyløsninger er i dag standard og gir bedriftene den smidigheten, fleksibiliteten og skalerbarheten de trenger for å drive effektivt i en digital økonomi. Administrasjon av multiskyløsninger har imidlertid blitt stadig mer komplisert. Gode skyadministrasjons- og automatiseringsverktøy er en forutsetning for å lykkes.