6 MYTER OM SKYTJENESTELØSNINGER

Bruken vil øke konkurransekraften og effektiviteten i norske virksomheter. Likevel eksisterer det usikkerhet i både offentlig og privat sektor knyttet til skytjenesteløsninger. Ifølge World Economic Forums årlige IKT-rapport for 2016 er Norge rangert på en fjerdeplass over de mest digitale landene i verden, kun slått av Sverige, Finland og Singapore.