Hvorfor dagens IT-verden kjennetegnes av høyt tempo, stor fleksibilitet og utvikling mot en «device-as-a-service» model

9. november 2021 Bob Smartmobilitet

Beslutningstakere i IT-bransjen står overfor endeløse utfordringer, og pandemien har ikke akkurat gjort det enklere. De forventes å støtte innføringen av nye arbeidsmodeller og kunder som krever brukeropplevelser av høy kvalitet. Skal de lykkes med dette, må gammelt tankegods og SLA-er (servicenivåavtaler) med vekt på infrastruktur vike. Velkommen til en verden der sluttkunden har førsteprioritet, og der driftsmodellen tar utgangspunkt i en «device-as-a-service» model med en smidig og alltid oppdatert tilnærming til forbruk.