Drift av webserver

Basefarm kan levere webserverne Apache, nginx og Microsoft Internet Information Server (IIS), men spør oss gjerne også om andre. Webserveren er systemet som bringer alle typer innhold ut på Internett. Det er med andre ord et sentralt system for all type publisering. Systemet spiller i bakgrunnen, der det blant annet betjener CMS-systemer og er bindeleddet til databaser. Blant oppgavene Basefarm tar på seg, er å sikre tilstrekkelig kapasitet ved topper i etterspørselen, for eksempel på dager med spesielt stor netthandel.