Drift av operativsystemer (OS)

Operativsystemet er selve grunnlaget for at applikasjoner skal fungere godt. Basefarm kan ta ansvar for driften for å sikre optimal kvalitet i denne grunnplattformen.