Vi tar ansvar gjennom hele applikasjonens livssyklus