Drift av databaser

Svært mange IT-systemer skriver og leser informasjon fra databaser i en endeløs, kontinuerlig strøm. Ytelse og tilgjengelighet for databasene blir dermed helt avgjørende for trygg, virksomhetskritisk IT-drift. Basefarms kunder setter stor pris på vår kompetanse på å holde investerings- og lisenskostnadene knyttet til databaser nede.