Applikasjonsdrift

Ved å outsource IT-driften til Basefarm kan du dra fordel av vår ekspertise på applikasjonsdrift og vårt høye kompetansenivå på den bakenforliggende teknologien. Du oppnår dermed høy tilgjengelighet og bedre drift og vedlikehold av kjernesystemene dine.