Predictive Maintenance & Anomaly Detection

Det beste er unektelig å gjennomføre reparasjoner før maskiner og systemer bryter sammen. Databaserte prognosesystemer kan gi informasjon om avvik, servicebehov og naturlige vedlikeholdssykluser for systemer og enheter.