Maskinlæring som en tjeneste

Kunstig intelligens er blitt en nøkkelfaktor for konkurransedyktighet og lønnsomhet. Maskinlæring er blant kjerneteknologiene for digital transformasjon, industri 4.0 og tingenes Internett (Internet of Things – IoT).