IoT og industri 4.0 – ende til ende

God tilgang på stadig rimeligere og kraftigere sensorer skaper rom for økt produksjonsautomatisering. Samtidig kommer stadig flere autonome, selvregulerende nettenheter (IoT) i drift. Vi hjelper virksomhetene med å utnytte de disruptive mulighetene som ligger i dette og forberede dem på den fjerde industrielle revolusjonen.