Ideation & scoping

Gjennom workshops for ideutvikling og tjenestedimensjonering identifiserer Basefarm steg for steg potensielle bruksområder for datascience, vurderer gjennomførbarhetspotensialer for ulike områder og prioriterer ut i fra potensielt utbytte og kostnader.