Data Engineering

Big Data-infrastruktur. Utvikling og drift av NoSQL-økosystemer: Arkitektur og implementering av big data-infrastrukturer, datalakes, data pipelines, IoT-plattformer, BI til Big Data-migrasjon (Hadoop, Cassandra etc.)